Koulutus

ISYYS
PÄIHDEKUNTOUTUMISEN
MOTIVAATIONA

Erityisesti Isä -toiminnassa kehitetyn isäerityisen päihdetyön työkalut on koottu isaerityinen.fi-verkkosivuksi,jonka materiaalit ovat vapaasti kaikkien ammattilaisten hyödynnettävissä. Tarjoamme maksutonta koulutustusta mallin käyttöön ottamisen tueksi. Koulutus räätälöidään vastaamaan osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin.

Toivotusta sisällöstä riippuen koulutuksen kesto on sovittavissa parin tunnin perehdytyksestä koko päivän kestävään syvempään työskentelyyn.

Koulutuksen teemat:

  • Isäerityisen työotteen hyödyt
  • Isäerityinen muutosvaihemalli
  • Yleistä muutosvaihemallista
  • Motivoivan kohtaamisen perusteet
  • Sensitiivisen kohtaamisen elementit
  • Case-harjoitukset

Syksyn 2019 koulutukset ovat pilotteja, joiden osallistujilta toivotaan palautetta koulutuksen sisällöstä ja isäerityisen päihdetyön mallin käyttökokemuksista. Koulutuksia voi jo nyt varata myös vuodelle 2020.

Ota yhteyttä Erityisesti Isä -tiimiin:

suunnittelija Annemari Päivärinta, Jyväskylä
p. 040 6692722, annemari.paivarinta@kirkkopalvelut.fi

aluetyöntekijä Ilkka Sutinen, Mikkeli ja Varkaus
p. 040 752 4858, ilkka.sutinen@kirkkopalvelut.fi

aluetyöntekijä Heli Hiltunen, Jyväskylä
p. 040 7514941, heli.hiltunen@kirkkopalvelut.fi

Erityisesti Isä

Vahvistaa päihteitä käyttävien isien osallisuutta ja kuntoutumista.
Lue lisää Erityisesti Isä -toiminnan sivuilta.

Sivut toimivat parhaiten Chrome- ja Firefox-selaimilla.